GreenTrace: kartu link veiksmingesnio švietimo apie tvarumą

tvarumo švietimas

GreenTrace: kartu link veiksmingesnio švietimo apie tvarumą

GreenTrace: kartu link veiksmingesnio švietimo apie tvarumą 1200 675 AY Institute

Šiais laikais, kai su aplinkosauga susiję iššūkiai tapo vienu svarbiausiu rūpesčiu pasaulyje, išaugo efektyvesnio švietimo apie tvarumą poreikis. Tradiciniai tvarumo mokymo metodai dažnai nepakankamai patrauklūs ir nesuteikia jaunimui reikiamų įgūdžių ir mąstysenos. Būtent šios veiksmingo švietimo spragos užpildymas yra projekto GREENTRACE tikslas.

Pagrindinė problema: ugdymo metodai ir pedagogų įgūdžių stoka

Iššūkis, su kuriuo susiduriama, yra dvejopas: pasenę tvarumo ugdymo metodai ir didelis pedagogų įgūdžių trūkumas. Dabartiniams švietimo metodams dažnai trūksta interaktyvumo ir pritaikomumo realiame pasaulyje, todėl jie neįkvepia jaunų žmonių aktyviai rūpintis aplinkosauga. Be to, daugelis pedagogų, ypač Europoje, neturi pakankamai žinių ir išteklių, kad galėtų veiksmingai perteikti tvarumo koncepcijas. Tai ypač akivaizdu tokiose šalyse kaip Italija ir Ispanija, kur darbas su jaunimu nėra oficialiai pripažintas kaip profesinis profilis, o tai lemia ribotas karjeros perspektyvas ir struktūrizuotų švietimo būdų skirtų jaunimo darbuotojams trūkumą.

Tikslinė veikla, skirta konkretiems įgūdžiams ir pedagogų grupėms

GREENTRACE siekia užpildyti šią spragą, sutelkdamas dėmesį į konkrečius įgūdžius ir pedagogų grupes. Projektas skirtas profesionaliems ir savanoriškai dirbantiems jaunimo darbuotojams, sporto specialistams ir aplinkosaugos srities pedagogams. Šie asmenys dažnai turi psichopedagogikos ar aplinkosaugos studijų išsilavinimą, tačiau jiems trūksta išsamių mokymų apie tvarumą ir sportą, arba atvirkščiai – jie turi žinių apie tvarumą ir sportą, bet neturi išsilavinimo šiose srityse. GREENTRACE siekia padidinti jų kompetenciją šiose srityse, suteikdamas jiems galimybę kurti ir valdyti veiksmingas mokymosi programas, kuriose tvarumas derinamas su lauko sportu, tyrinėjimu ir dalyvavimu.

Konkretūs veiksmai ir rezultatai

GREENTRACE siekia ne tik abstrakčių tikslų, bet ir įgyvendina daugybę apčiuopiamų veiklų ir metodikų. Tai apima:

 • Naujos ugdymo metodikos kūrimas: sporto, tyrinėjimo ir aktyvaus mokymosi derinimas, siekiant skatinti glaudesnį ryšį su gamta ir tvarumu.
 • Praktiniai seminarai ir mokymo programos: šių užsiėmimų, skirtų asmenims, dirbantiems su jaunimu, ir pedagogams, tikslas – užpildyti jų žinių spragas mokantis praktiškai ir tyrinėjant, ypač tvarumo ir sporto srityse. Praktiniai seminarai yra daugiadisciplininiai, į juos įtraukiami aplinkosauginio raštingumo, programų rengimo ir vertinimo priemonių elementai.
 • Praktinis taikymas ir išbandymas: pedagogai taikys naujai sukurtus metodus atitinkamoje aplinkoje, vesdami įvairius praktinius seminarus, daugiausia dėmesio skirdami jaunimo tvaraus elgesio skatinimui.
 • Išteklių dalijimosi tinklo kūrimas: skaitmeninė platforma palengvins su jaunimu dirbančių asmenų ir pedagogų iš visų projekto partnerių šalių keitimąsi idėjomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais, taip dar labiau padidindama šio projekto aprėptį ir poveikį.
 • Jaunimo kuriamos programos apie tvarumą: po pirmojo etapo, kai jaunuoliai dalyvaus praktiniuose seminaruose, jie ir toliau įtrauks savo bendraamžius, kad šie išmoktų tvaraus elgesio ir skatintų jaunimo aktyvumą šioje srityje.
Tai – daugiau nei projektas: praktinė ir įgalinanti kelionė

GREENTRACE yra daugiau nei tik projektas – tai kelionė, kuria siekiama įgalinti pedagogus ir ugdyti naują ekologiškai sąmoningų piliečių kartą. Šis įgalinimas vyksta per interaktyvius praktinius seminarus pedagogams, jaunimo mokymą vadovauti tvarumo projektams ir tarpusavio (jaunimas-jaunimui) mokymosi skatinimą. Ši praktinė patirtis ne tik padeda užpildyti dabartines švietimo spragas apie tvarumą, bet ir aktyviai įtraukia jaunus protus į aplinkosaugos valdymą, idėjas paverčiant įgyvendinamais projektais. Tai labai svarbus žingsnis ne tik didinant informuotumą, bet ir aktyviai formuojant elgseną ir mąstyseną, nukreiptą į aplinkos tausojimą.

AY Institute

We're on a mission: to bring change within communities, organisations and policies by implementing innovative social initiatives.

All stories by : AY Institute

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Let us be frank, we use cookies 🍪 for site analytics and to display relevant ads. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.
   GET NEWS