Strategija: ateities įgalinimas – ,,Žaliosios trys jūros jaunimui”

Strategija: ateities įgalinimas – ,,Žaliosios trys jūros jaunimui”

Strategija: ateities įgalinimas – ,,Žaliosios trys jūros jaunimui” 1200 800 AY Institute

Pasauliui susiduriant su aplinkosaugos iššūkiais ir neatidėliotinu tvarių sprendimų poreikiu, strategija ,,Žaliosios trys jūros jaunimui” (angl. ,,Green Three Seas for the Youth”) atkreipia dėmesį į tvarumo svarbą ir jo reikalingumą bei tampa vilties švyturiu, ypač jaunajai kartai. Ši novatoriška strategija skirta ne tik klimato kaitos problemai spręsti – tai holistinis požiūris į tvarios ateities kūrimą aktyviai dalyvaujant jaunimui ir suteikiant jam daugiau galių. Strategijoje pabrėžiama integruoto požiūrio į klimato kaitą ir aplinkosauginį švietimą svarba, pabrėžiant aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą sprendimų, susijusių su aplinkosauga, priėmimo procesuose. Ja siekiama įkvėpti jaunimą tapti būsimais lyderiais kuriant tvarią, įtraukią ir atsparią ateitį.

Strategijos esmė

Strategijos esmė – įtraukti jaunimą į kovą su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu. Joje pripažįstama, kad jaunimas yra ne tik rytojaus lyderiai, bet ir šiandienos pokyčių kūrėjai. Strategijoje išskiriami keturi pagrindiniai skyriai:

 1. Žalioji darbo rinka (angl. Green Labour Market): šis skyrius, pabrėžiantis sparčiai augančias galimybes žaliosiose pramonės šakose, skatina jaunimą ieškoti karjeros galimybių atsinaujinančiosios energijos, tvaraus žemės ūkio ir kituose ekologiškuose sektoriuose. Jame nagrinėjama, kaip jaunimas, pasirinkdamas profesiją, gali reikšmingai prisidėti prie kovos su klimato kaita. Tai kvietimas savo profesiniu pasirinkimu būti kovos su klimato kaita priešakyje.
 2. Teisingas perėjimas (angl. Just Transition): šiuo strategijos aspektu, orientuotu į sąžiningą ir teisingą perėjimą prie tvarios ekonomikos, užtikrinama, kad perėjimas prie žaliosios pramonės būtų įtraukus, apsaugant darbuotojų ir bendruomenių teises ir interesus bei užtikrinant visų piliečių, ypač jaunimo, gerovę.
 3. Įtrauki klimato politika (angl. Inclusive Climate Policies): strategijoje pasisakoma už tai, kad į klimato politikos kūrimą ir įgyvendinimą būtų įtrauktas jaunimas. Siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į įvairų klimato kaitos poveikį įvairioms bendruomenėms ir kad jaunimo požiūris būtų neatsiejamas nuo sprendimų priėmimo procesų. Pabrėžiama, kad formuojant klimato politiką būtina taikyti įtraukius ir demokratinius sprendimų priėmimo procesus, ypač užtikrinant, kad būtų išgirstas jaunimo balsas.
 4. Aplinkosauginis švietimas (angl. Environmental Education): strategijoje pabrėžiamas švietimo vaidmuo ugdant jaunimo ekologinį mąstymą, suteikiant jiems reikiamų žinių, įgūdžių ir nuostatų, būtinų XXI a. aplinkosaugos iššūkiams spręsti. Tai – gilaus mūsų aplinkos supratimo ir vertinimo ugdymas.

Apskritai strategija ,,Žaliosios trys jūros jaunimui” kviečia jaunimą visame pasaulyje įsitraukti į tvarios ateities kūrimą, dar kartą patvirtinant, kad jie atlieka svarbų vaidmenį siekiant subalansuoto ir darnaus sugyvenimo su gamta.

Kodėl tai svarbu?

Strategija ,,Žaliosios trys jūros jaunimui” yra daugiau nei planas – tai judėjimas. Tai – atotrūkio tarp skirtingų jaunimo bendruomenių mažinimas, dalijimasis žiniomis ir patirtimi bei jaunimui pritaikytų švietimo galimybių kūrimas. Ši strategija – tai bendros pastangos užtikrinti tvarų, subalansuotą ir darnų sambūvį su gamta.

Pasauliui ir toliau susiduriant su aplinkosauginiu neapibrėžtumu, strategija ,,Žaliosios trys jūros jaunimui” išsiskiria visapusišku, įtraukiančiu ir pažangiu požiūriu, suteikiančiu jaunimui galimybę vadovauti kuriant ekologiškesnę ir tvaresnę ateitį.

Čia galite atsisiųsti ,,Green Three Seas for the Youth” strategiją anglų bei lietuvių kalbomis.

AY Institute

We're on a mission: to bring change within communities, organisations and policies by implementing innovative social initiatives.

All stories by : AY Institute

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Let us be frank, we use cookies 🍪 for site analytics and to display relevant ads. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.
   GET NEWS