Posts By :

AY Institute

žaidimais paremtas mokymasis

Žaidimais paremtas mokymasis – kelias tvarumo link

Žaidimais paremtas mokymasis – kelias tvarumo link 2048 1365 AY Institute

Å iuolaikiniame sparčiai besivystančiame pasaulyje Å¡vietimas apie tvarumą dar niekada nebuvo toks svarbus. Prisidedant prie Å¡ios temos plėtojimo atsirado ir GENTLY projektas. Pasitelkiant žaidimais paremtą mokymąsi (GBL), jaunimas gali pagerinti savo žinias apie tvarumo principus ir energijos vartojimo efektyvumą. Kodėl žaidimais paremtas mokymasis svarbus tvarumo Å¡vietimui? Žaidimai sugeba sudominti ir mokyti vienu metu. Naudojant žaidimais paremtą…

read more
jaunimas pokyčių fronte

Jaunimas pokyčių fronte: kodėl darbas NVO tampa siekiamybe?

Jaunimas pokyčių fronte: kodėl darbas NVO tampa siekiamybe? 1200 800 AY Institute

Karjeros galimybėms plečiantis, o žmonėms siekiant pasitenkinimą teikiančios ir pozityvią įtaką visuomenei darančios veiklos, darbas nevyriausybinėse organizacijose (NVO) tampa vis patrauklesnis. Kviečiame susipažinti su priežastimis, skatinančiomis jaunimą vis dažniau rinktis darbą NVO sektoriuje bei įsitikinti Å¡io karjeros kelio patrauklumu, siekiant suderinti profesinius tikslus su savo vertybėmis. Prasmingo pokyčio kÅ«rimas Vienas iÅ¡ svarbiausių darbo NVO sektoriuje…

read more
klimato kaita

Klimato kaita: kaip jaunimui suteikti įrankius ir motyvaciją veikti?

Klimato kaita: kaip jaunimui suteikti įrankius ir motyvaciją veikti? 1200 668 AY Institute

Klimato kaita yra vienas iÅ¡ svarbiausių Å¡iuolaikinių globalinių iÅ¡Å¡Å«kių, kuris daro didelę įtaką mÅ«sų aplinkai, ekonomikai ir visuomenei. Jaunimas yra svarbi visuomenės grupė, kurios nuomonė, sąmoningumas ir veiksmai gali turėti didelę įtaką, sprendžiant šį svarbų klausimą. Visgi, dėl temos kompleksiÅ¡kumo bei abstraktumo, ne visada lengva ja sudominti jaunimą. Norint pritraukti jaunimo dėmesį bei suinteresuoti juos…

read more
konferencija

Keičiančios bendruomenės: išgirsti piliečių poreikiai

Keičiančios bendruomenės: išgirsti piliečių poreikiai 1200 800 AY Institute

Kaip dažnai įsiklausoma į piliečių poreikius, kuriant patrauklų bendruomenės gyvenimą? Projekto „Communities Driving Change” metu, Aktyvus Jaunimas su partneriais iÅ¡ Portugalijos, Rumunijos bei Graikijos gilinosi į bendruomenių problemas, poreikius, analizavo bÅ«dus, skatinančius aktyvų dalyvavimą bendruomenės kÅ«rime ir net sukÅ«rė konkrečias rekomendacijas sprendimų priėmėjams. Visgi, kas padaryta, kad visuomenės balsas bÅ«tų iÅ¡girstas reikiamu mastu? Kokias problemas…

read more
event

VirtualÅ«s turai – keistenybė ar turizmo ateitis?

VirtualÅ«s turai – keistenybė ar turizmo ateitis? 1200 800 AY Institute

Asociacija “Aktyvus jaunimas” kartu su partneriais projekto “Europos tvaraus ir skaitmeninio jaunimo  iniciatyva (EYSAD)” dėka kalba apie informacijos didinimą, atsižvelgiant į asmeninį elgesį,  aplinkos ir klimato apsaugos iÅ¡Å¡Å«kių temomis. Vienas iÅ¡ pagrindinių projekto tikslų – pagrindinių žinių apie tvarumą ir 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų  (DVT) bei jų tarpusavio sąsajas, įsigijimas. Å ių žinių įsisavinimas…

read more
jaunimo problemos

Laimingas jaunimas – misija (ne)įmanoma?

Laimingas jaunimas – misija (ne)įmanoma? 1200 1218 AY Institute

Covid-19 pandemijos metu buvo pastebėta, kad jaunimas susiduria su dviem skirtingais, tačiau tarpusavyje susijusiais iÅ¡Å¡Å«kiais: psichikos sveikata ir profesiniu tobulėjimu. Sumažėjusi socializacija, baimė dėl ateities ir kritinio mąstymo bei skaitmeninių įgÅ«džių stoka – tai trys pagrindinės jaunimo problemos bei sritys, kurias CONTINUE projektas nustatė kaip darančias poveikį jaunimui. Ką atskleidė surinkti duomenys? Duomenys, surinkti iÅ¡…

read more
jaunimo užimtumo skatinimas

Pasitelkti netradiciniai mokymo metodai, skatinantys jaunimo užimtumą

Pasitelkti netradiciniai mokymo metodai, skatinantys jaunimo užimtumą 1200 900 AY Institute

Ä®gyvendintas projektas Interreg, kurio tikslas skatinti jaunimo užimtumą Lietuvos–Lenkijos pasienio regione, gerinant jų profesinio darbo įgÅ«džius – tam buvo pasitelkti netradiciniai mokymo metodai. Projekto veiklomis buvo siekiama intensyvinti tarpkultÅ«rinį dialogą ir stiprinti bendradarbiavimą, siekiant sukurti geriausią praktiką, skatinančią jaunų žmonių profesinių įgÅ«džių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, ugdymą ir taip mažinti jaunimo nedarbą pasienio regione. Verslumo…

read more
COVID-19 poveikis smurtui Å¡eimoje

COVID-19 poveikis smurtui šeimoje Baltijos jūros valstybėse

COVID-19 poveikis smurtui šeimoje Baltijos jūros valstybėse 940 788 AY Institute

COVID-19 pandemija daugelyje pasaulio Å¡alių padidino lyčių nelygybę ir smurtą dėl lyties. Dėl Å¡ių problemų vis dar kenčia neproporcingai daug moterų ir mergaičių. Svarbiausias prioritetas turi bÅ«ti teikiamas tarpsektorinių, į traumą orientuotų paramos nukentėjusiems asmenims metodų kÅ«rimui. Organizacijų iniciatyvos siekiančios užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje Å iuo tyrimu buvo siekiama ne tik suteikti lyčių lygybės specialistams,…

read more
Silence Hides Violence

Švietimas smurto tema – kelias į saugesnę ateitį

Švietimas smurto tema – kelias į saugesnę ateitį 1414 2000 AY Institute

Smurtas tai sąmoningas jėgos taikymas siekiant įžeisti, sužeisti ar įbauginti kitą asmenį tiek fizižkai, tiek psichologiÅ¡kai. Artimoje aplinkoje, smurtas vis dar yra viena dažniausiai pasikartojančių socialinių problemų nuo kurios nukenčia begalė žmonių. Nuo psichologinio, ar fizinio smurto nukentėję asmenys yra linkę nutylėti apie Å¡ią problemą, užsidaryti savyje, tačiau vienintelis bÅ«das Å¡ios problemos prevencijai yra kalbėti…

read more
A safe place: conference and the training course

A Safe Place – kaip padėti moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje?

A Safe Place – kaip padėti moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje? 1200 800 AY Institute

Projekto „A Safe Place“, kuriuo siekiama padėti moterims, vis dažniau tampančioms smurto aukomis, ir spręsti Baltijos Å¡alyse paplitusią smurto artimoje aplinkoje problemą, metu vyko mokymai. Mokymai, padėję suprasti, kas dedasi smurtą patyrusios aukos galvoje Vilniuje vyko 5 dienų mokymai, kuriuose dalyvavo jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys iÅ¡ Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Å vedijos. Mokymų metu…

read more

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Let us be frank, we use cookies 🍪 for site analytics and to display relevant ads. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.
  GET NEWS